logotype

Działalność

Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu założone zostało w 1968r. przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie. Od 1977r. opiekę nad placówką przejęło Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. E. Młynarskiego. Ognisko zmieniało swoje siedziby. Początkowo działało przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piszu, w latach 1974-1980 w Powiatowym Ośrodku Kultury a od roku szkolnego 1980/81 posiada własną siedzibę w zabytkowej kamieniczce przy ul. Rybackiej 8.

Pierwsi absolwenci opuścili SOM w Piszu w roku szkolnym 1974/1975. W historii Ogniska część uczniów i absolwentów podjęła dalszą naukę w państwowych szkołach muzycznych I i II stopnia, w akademiach muzycznych, w wyższych szkołach pedagogicznych. Na bazie Społecznego Ogniska Muzycznego rodziła się również Szkoła Muzyczna w Piszu. Szkoła przez dziesięć lat korzystała z lokalu i instrumentów Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu.

Od 1984r. co roku Ognisko Muzyczne organizuje koncerty takie jak: „Kolędy i pastorałki” a od 1992r. „Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu”.

W historii ogniska istniały zespoły wokalne i instrumentalne np. zespół smyczkowy, zespół muzyki dawnej, zespół akordeonowy, fletowy, mandolinowy, gitarowy, chór dziecięcy.

W 1993r. Lech Ostrowski powołał do życia Piski Chór Kameralny, który w 1997r. brał udział w eliminacjach IV Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Olsztynie, w 1999 r. śpiewał na uroczystej mszy świętej celebrowanej przez Papieża Jana Pawła II w Ełku, w 2001r. uczestniczył w II Przeglądzie Chórów Polski Północno – Wschodniej w Ełku, w 2005r. brał udział w Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu i w I Festiwalu Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio moja miła” w Olsztynie. W 2006r. brał udział w I Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Miecz Juranda w Spychowie. W 2008 i 2011r. Piski Chór Kameralny brał udział w IV i VII Festiwalu Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio moja miła” w Olsztynie. W 2009r. koncertował na Litwie a w 2010r. uczestniczył w Krakowie w uroczystościach z okazji stu lat "Roty" i Pomnika Grunwaldzkiego. W 2012r. zespół śpiewał na Mszy Św. w Katedrze Łacińskiej we Lwowie a w 2014r. w Druskiennikach na Litwie. W 2014r. w Spychowie na IX Turnieju Chórów o Miecz Juranda zespół zdobył nagrodę za obowiązkowy utwór o tematyce przyrodniczej opiewający piękno Mazur. W 2015r. Chór  w I Wojewódzkim Przeglądzie Chórów w Morągu  otrzymał srebrny mikrofon,  II nagrodę Konkursu.  W 2017r. na XIII Orzyskich Spotkaniach Folklorystycznych Piski Chór Kameralny otrzymał nagrodę specjalną. 
 W ramach współpracy pomiędzy Piszem a partnerskim powiatem Flensburg-Schlezwig w Niemczech chórzyści uczestniczą w międzynarodowych warsztatach muzycznych w Scheersbergu.

W 1988r. przy Społecznym Ognisku Muzycznym w Piszu Lech Ostrowski założył kapelę ludową. W tym samym roku kapela odbyła artystyczne tournee na Litwę. Rok później w 1989r. również w ramach wymiany kulturalnej z Litwinami zespół z repertuarem pieśni i tańców ludowych z różnych regionów naszego kraju ponownie prezentował polską kulturę na Litwie. W 2002r. kapela ludowa brała udział w XXV Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, w 2005r. koncertowała w Belgii, w 2007r. zdobyła I miejsce w Rydzewskiej Majówce - konkursie zespołów folklorystycznych północno-wschodniej Polski a w 2007r. została nagrodzona na XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach.

W 1992r. Connie Ponsness z Korpusu Pokoju, ówczesna nauczycielka języka angielskiego wystawiła w SOM z dziećmi sztukę teatralną w języku angielskim pt. „The Cat in the Window”. Dzieci i młodzież uzdolniona plastycznie mogła rozwijać swoje zainteresowania w istniejącym kole plastycznym. Odbywały się też zajęcia z aerobiku i kursy tańca towarzyskiego. Organizowane były zabawy sylwestrowe, karnawałowe i bale maskowe. SOM w Piszu organizuje koncerty swoich uczniów na terenie miasta i w wielu innych miejscowościach. Miejscem tych koncertów są szkoły, kościoły, kluby, internaty szkolne i domy kultury.

W 2017r.na XIII Orzyskich Spotkaniach Folklorystycznych Piski Chór Kameralny otrzymał nagrodę specjalną.

Bardzo ważną formą pracy SOM w Piszu jest organizacja koncertów zawodowych artystów. W historii tej placówki takich koncertów odbyło się ponad 100. Prezentowali się między innymi artyści krajowi i zagraniczni.

W historii SOM w Piszu uczniowie wielokrotnie odnosząc sukcesy uczestniczyli w różnych przeglądach, konkursach i festiwalach.

O Ognisku Muzycznym pisano i mówiono w prasie regionalnej, lokalnej, na antenie I, II, IV programu PR, Radia BIS, w rozgłośniach regionalnych. Ognisko prezentowane było w TVP regionalnej i ogólnopolskiej. Praca Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu na rzecz środowiska jest ograniczana niedostateczną ilością środków finansowych. W przeciwieństwie do innych instytucji kultury i placówek oświatowo-wychowawczych ognisko nie posiada stałego mecenatu ze strony samorządu czy państwa. Okazjonalne dotacje Burmistrza Miasta a także od przedsiębiorstw i osób prywatnych są bardzo przydatne, ale nie rozwiązują problemu. Obecnie Suwalskie Towarzystwo Muzyczne (KRS: 0000060952), przy którym istnieje nasze Ognisko Muzyczne jest organizacją pożytku publicznego i w związku z tym mamy możliwość pozyskiwania 1% podatku od dochodu. Wraz z wpłatą należy załączyć niezbędną informację, że kwota przeznaczona jest na Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu.
Numer konta STM na które można wpłacać 1% podatku od dochodu: 94 1240 5891 1111 0000 5752 0034.
Liczymy na pomoc zapewniając jednocześnie, że udzielenie jej będzie z pożytkiem dla kultury miasta i regionu.
Lech Ostrowski

 

 

2024  Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu  globbers joomla template