logotype

Ważniejsze wydarzenia, osiągnięcia, wyróżnienia...

1985r. - I miejsce zespołu instrumentalnego ogniska w eliminacjach wojewódzkich VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Społecznych Ognisk Artystycznych

1985r. - Reprezentowanie województwa suwalskiego w VIII Finale
Ogólnopolskiego Festiwalu Społecznych Ognisk Artystycznych w Płocku

1986r. - II miejsce ogniska w Wojewódzkim Przeglądzie SOA.

1986r. – Pierwsza prezentacja działalności SOM w Polskim Radiu. Prezentacja zespołu instrumentalnego w IV programie Polskiego Radia. Później działalność ogniska wielokrotnie reklamowana była w prasie ogólnopolskiej regionalnej, lokalnej, na antenie I, II, IV programu PR, Radia BIS w rozgłośniach regionalnych ( Olsztyn, Białystok), ogólnopolskiej TVP(telewizyjny turniej miast), telewizji regionalnej (telewizyjny kurier wojewódzki), Piskiej Telewizji Kablowej

1986r. - Zakwalifikowanie się i udział chóru dziecięcego i zespołu instrumentalnego w Telewizyjnym Turnieju Miast Pisz - Słubice

1986r. - Udział chóru dziecięcego ogniska (jedyny reprezentant woj. suwalskiego) w eliminacjach międzywojewódzkich Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Olsztynie

1987r. - II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie SOA. Koncerty w Suwałkach i Giżycku solistów i zespołów ogniska muzycznego

1988r. - Powstaje Mazurska Kapela Ludowa

1989r. - Dyplom Honorowy za osiągnięcia w upowszechnianiu muzyki Ministra Kultury i Sztuki

1989r. - Medal Pamiątkowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach

1993r. - Powstaje „ Piski Chór Kameralny "

1997r. - Udział Piskiego Chóru Kameralnego w IV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Będzin ' 98 - eliminacje rejonowe w Olsztynie

1999r. -Śpiew Piskiego Chóru Kameralnego na uroczystej mszy św. w Ełku
celebrowanej przez Papieża Jana Pawła II

2001 r. - Udział Piskiego Chóru Kameralnego w II Przeglądzie Chórów A Cappella Polski Północno - Wschodniej w Ełku

2002r. –Reaktywacja działalności Mazurskiej Kapeli Ludowej

2002r. – Udział kapeli ludowej w XXV Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie

2005r. – Śpiew Piskiego Chóru Kameralnego na Mszy Św. w intencji Papieża Jana Pawła II, która po śmierci Papieża odprawiona była na Pl. Daszyńskiego w Piszu

2005r. – Udział Piskiego Chóru Kameralnego Wielkim Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu / Janowi Pawłowi II w Dowód Wdzięczności/

2005r. - Mazurska Kapela Ludowa. koncertuje w Belgii

2005r. – Udział Piskiego Chóru Kameralnego w I Festiwalu Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio moja miła” w Olsztynie

2005r. – I miejsce Piskiego Chóru Kameralnego w Konkursie Piosenki Szuwarowo- Bagiennej w Piszu

2006r. – Udział Piskiego Chóru Kameralnego w I Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Miecz Juranda w Spychowie

2007r. - Mazurska Kapela Ludowa. zdobyła I miejsce na „Rydzewskiej Majówce”- przegląd zespołów folklorystycznych płn. wsch. Polski

2007r. - Mazurska Kapela Ludowa została nagrodzona na XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach w 2007r.

2008r. - Udział Piskiego Chóru Kameralnego w IV Festiwalu Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio moja miła” w Olsztynie

2009r. - koncert Piskiego Chóru Kameralnego w kaplicy MBO w Wilnie

2010r. - udział Piskiego Chóru Kameralnego w uroczystościach z okazji stu lat "Roty" i Pomnika Grunwaldzkiego.

2012r. - śpiew Piskiego Chóru Kameralnego na Mszy Św. w Katedrze Łacińskiej we Lwowie.

2014r. - śpiew Piskiego Chóru Kameralnego na Mszy w Druskiennikach na Litwie

2014r. - Piski Chór Kameralny zdobył nagrodę za obowiązkowy utwór o tematyce przyrodniczej opiewający piękno Mazur na IX Turnieju Chórów o Miecz Juranda w Spychowie.

2015r. -  Chór  w I Wojewódzkim Przeglądzie Chórów w Morągu  otrzymał srebrny mikrofon,  II nagrodę Konkursu.

2017r.na XIII Orzyskich Spotkaniach Folklorystycznych Piski Chór Kameralny otrzymał nagrodę specjalną.

Od 1984r. - Coroczny cykl koncertów kolęd i pastorałek w szkołach, domach kultury, kościołach (Pisz, Ruciane Nida, Biała Piska, Turośl, Mikołajki, Okartowo, Szeroki Bór, Jeże, Kociołek Szlachecki, Wiartel).

Od 1992r. - Coroczny cykl koncertów „ Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu ". W pierwszej części soliści i zespoły ogniska w drugiej zaproszeni artyści.


od 1993r. - Coroczny udział reprezentantów „Piskiego Chóru Kameralnego” w Niemiecko – Skandynawskim Tygodniu Muzycznym w Niemczech.

od 1995r. - Coroczny cykl koncertów polskich pieśni patriotycznych, historycznych, żołnierskich.
 

od 1982r. dyrektorem SOM jest Lech Ostrowski. W latach 1968-1982 funkcję dyrektora pełnili: Stanisława Mierzyńska, Teresa Cielesz i Urszula Jórzak.

Działalność Społecznego Ogniska Muzycznego jest przedmiotem opracowań w postaci trzech prac magisterskich.
Na taśmach video posiadamy nagrania wszystkich ważniejszych koncertów od 1986r.

 

2024  Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu  globbers joomla template